آغاز سال نو مبارک / نوروز تفسیر رویای شب های سرد تنهاییست که بر خیال خود می کشیدیم…

((نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی)) این جهان شعریست که بهار از نو می نویسد. بر درختان بی برگ، بر کوچه های یخ بسته، بر شب هایی محو از ستاره، بر تخیلی فراموش شده، بر سنگفرشی خسته از زمستان، بر این ها از صدای نفس زندگی می نویسد. این خود عاشقیست.نوروز، تفسیر همان رویاییست که در شب [...]