گزارش زنده رادیویی و تلگرامی دیدار شهرداری فومن – داماش گیلان در وارش اسپرت

دیار وارش: دیدار تیم های شهرداری فومن و داماش گیلان به طور زنده گزارش می شود.  به گزارش وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، در صورت مهیا بودن شرایط و برقراری ارتباط اینترنتی مناسب از استادیوم آزادی فومن، دیدار تیم های شهرداری فومن و داماش گیلان در زمان برگزاری این مسابقه به طور زنده از رادیو اینترنتی داماش گیلان و [...]