دبیر رشتی کمیته داوران فدراسیون جهانی کاراته: قهرمانی کاراته کار گیلانی برایم غرورانگیز بود / به درخواست استاد رهنما در زادگاهم دوره استاژ داوری برگزار شد

دیار وارش: در طول تاریخ از دل دیار گیل و دیلم، نخبگان زیادی درعرصه های مختلف به جهان بشریت معرفی شدند که مایه مباهات گیلک زبانان هستند. کاراته ایران به یمن حضور پررنگ گیلانی ها از ابرقدرت های کاراته جهان محسوب می شود و گیلانی ها صاحب مسندهای مهمی در فدراسیون های جهانی هستند. یکی از این نخبگان "فریبا مدنی" [...]