نفت مسجدسلیمان-داماش گیلان از دریچه دوربین

  صحنه به ثمر رسیدن گل اول داماش گیلان از روی نقطه پنالتی توسط علی نظیفکار     برای دیدن عکسهای این مسابقه ...     صحنه اعتراض بازیکنان داماش گیلان به نحوه داوری     پنالتی تیم نفت مسجد سلیمان در نیمه دوم که بدین شکل به بیرون زده شد             نیمکت داماش شهر [...]