مصاحبه اختصاصی و خواندنی با حسن پاکدل پیشکسوت فوتبال رشت

فوتبال گیلان در گذشته یکی از قطب های فوتبال ایران بود مهمترین دلیلش هم وجود بازیکنان بزرگ بود.بازیکنانی که به عشق شهر و پیراهن به میدان میرفتند.وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان که تنها سایتی هست که سراغ پیشکسوتان فوتبال رشت میرود این بار به پیشنهاد بازدیدکنندگان و قدیمی ترهای فوتبال سراغ بهترین گلزن تاریخ فوتبال گیلان رفت.کسی که بیشترین آمار گلزنی [...]