بیانیه تسلیت هواداران داماش گیلان خطاب به مردم آذربایجان

  وارش اسپرت-تارنماي هواداران داماش گيلان : روز شنبه زمين لرزه اي در گوشه اي از اين دنيا که اتفاقا جزئي از خاک کشورمان است رخ داد و جان صدها هموطن را گرفت . حادثه اي که بي شباهت به زلزله 31 خردادماه 69 در منطقه رودبار و منجيل نبود !   در همين راستا وارش اسپرت به درخواست هواداران [...]