افشین ناظمی: اگر پولی داشتند به احدی نمی دادند!

بعد از سالها نقش پر رنگ افشين ناظمي در گرد هم آوردن بازيکنان داماش بار ديگر به چشم مي خورد و اين دليل بهانه خوبي شد و سراغ مربي محبوب و محجوب داماش رفتيم ؛ پيشکسوتي که در شرايط مختلف خودش را فداي تيم شهرش مي کند و به واقع از مسائل زيادي چشم پوشي کرد. مصاحبه اختصاصي وارش اسپرت-تارنماي [...]