انتخاب عضو هیات مدیره باشگاه داماش و دو گیلانی دیگر در اتحادیه جهانی کشتی

دیار وارش: سه گیلانی به عنوان عضو کمیسیون های اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شدند. به گزارش وارش اسپرت-پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان و به نقل از ایسنا ، پس از برگزاری انتخابات کمیسیون های مختلف اتحادیه جهانی کشتی سه گیلانی به عنوان عضو کمیسیون های اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شدند.   دکتر صادق محبوبی به عنوان عضو کمیسیون پزشکی و ضد دوپینگ، [...]