تیم داوری دیدار شهرداری فومن و داماش گیلان مشخص شد

تیم داوری بازی شهرداری فومن و داماش گیلان مشخص شد.به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان ، تیم داوری دیدار شهرداری فومن و داماش گیلان به شرح زیر می باشد:داور وسط:سعید سهرابی ، کمک داور اول: محمدرضا فتحی ، کمک داور دوم: رضا سیدمحمدی ، داور چهارم: میثم دستجردی ، ناظر داوری: محمدرضا فلاحلازم به ذکر است این دیدار از هفته هفتم گروه دوم [...]