چاوشی:به شهر رشت تعصب دارم

وارش اسپرت:   افشین چاوشی مهاجم متعصب و دوست داشتنی شهر باران ،مردی که رکورددار گل زده در لیگ دسته اول است بجز یک فصل باقی عمر فوتبالیش را در رشت گذرانده.سابقه گلزنی به قرمز و آبی های پایتخت و حتی هت تریک در مقابل استقلال آن هم در آزادی را دارد. خیلی وقت بود که خواهان مصاحبه با او بودیم [...]