لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

کاسپین فریدونکنار
۳ VS ۱
آریو اسلامشهر
۴
آزادی فریدونکنار ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۱۴:۰۰

پاس گیلان
۱ VS ۰
شهروند رامسر
۴
سردارجنگل رشت ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۱۴:۰۰

کیا پارس قزوین
۱ VS ۲
داماش گیلان
۴
سردارآزادگان قزوین ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۱۴:۰۰

ستارگان سرخ تهران
۰ VS ۰
سرخپوشان قم
۴
۱۴۰۰/۰۹/۱۹
۱۴:۰۰

آلومینیوم پارس ساوه
۰ VS ۰
پاراگ تهران
۴
اختصاصی ساوه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
۱۴:۰۰

وحدت آغشت البرز
۰ VS ۰
ستارگان سیمرغ البرز
۴
انقلاب کرج ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
۱۴:۰۰