لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

شهروند رامسر
۰ VS ۰
کاسپین فریدونکنار
۳
شیرودی تنکابن ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۴:۰۰

سرخپوشان قم
۲ VS ۲
کیا پارس قزوین
۳
حیدریان قم ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۴:۰۰

داماش گیلان
۲ VS ۱
گرین کشاورز نهاوند
۳
سردارجنگل رشت ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۴:۰۰

آریو اسلامشهر
۱ VS ۰
آلومینیوم پارس ساوه
۳
شهدای اسلامشهر ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰

پاراگ تهران
۱ VS ۱
وحدت آغشت البرز
۳
شهرداری حسن آباد ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰

ستارگان سیمرغ البرز
۱ VS ۰
ستارگان سرخ تهران
۳
انقلاب کرج ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰