لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

پاراگ تهران
۱ VS ۱
داماش گیلان
۱۲
شهید کشوری تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴:۰۰

آریو اسلامشهر
۴ VS ۲
گرین کشاورز نهاوند
۱۲
امام خمینی‌(ره) اسلامشهر ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴:۰۰

پاس گیلان
۱ VS ۰
ستارگان سرخ تهران
۱۲
سردار جنگل رشت ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴:۰۰

شهروند رامسر
۱ VS ۰
کیا پارس قزوین
۱۲
شهید چمران رامسر ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴:۰۰

کاسپین فریدونکنار
۱ VS ۱
وحدت آغشت البرز
۱۲
آزادی فریدونکنار ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴:۰۰

ستارگان سیمرغ البرز
۱ VS ۰
سرخپوشان قم
۱۲
انقلاب کرج ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴:۰۰