لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

شهروند رامسر
۰ VS ۱
داماش گیلان
۱۰
شهید چمران رامسر ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

آریو اسلامشهر
۴ VS ۰
سرخپوشان قم
۱۰
شهدای اسلامشهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

پاراگ تهران
۰ VS ۱
ستارگان سیمرغ البرز
۱۰
شهید کشوری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

کاسپین فریدونکنار
۲ VS ۰
کیا پارس قزوین
۱۰
آزادی فریدونکنار ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

پاس گیلان
۲ VS ۰
گرین کشاورز نهاوند
۱۰
سردار جنگل رشت ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

آلومینیوم پارس ساوه
۰ VS ۰
ستارگان سرخ تهران
۱۰
اختصاصی آلومینیوم ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰