رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ سایپا ۳ ۳ ۰ ۰ ۶ ۱ ۵ ۹
۲ مس سونگون ۳ ۳ ۰ ۰ ۶ ۱ ۵ ۹
۳ پارس جنوبی جم ۳ ۳ ۰ ۰ ۵ ۱ ۴ ۹
۴ آریو اسلامشهر ۳ ۲ ۱ ۰ ۴ ۲ ۲ ۷
۵ نفت وگاز گچساران ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۷
۶ چادرملو اردکان ۳ ۲ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۷
۷ شهر راز شیراز ۳ ۱ ۲ ۰ ۴ ۱ ۳ ۵
۸ نفت مسجدسلیمان ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۴
۹ فجرسپاسی ۳ ۱ ۰ ۲ ۳ ۳ ۰ ۳
۱۰ مس کرمان ۳ ۱ ۰ ۲ ۴ ۵ ۳
۱۱ خیبر خرم آباد ۳ ۱ ۰ ۲ ۱ ۲ ۳
۱۲ خوشه طلایی ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۵ ۳
۱۳ دریا بابل ۳ ۰ ۱ ۲ ۰ ۲ ۱
۱۴ شهرداری آستارا ۳ ۰ ۱ ۲ ۰ ۲ ۱
۱۵ داماش گیلان ۳ ۰ ۱ ۲ ۱ ۴ ۱
۱۶ آبی پوشان جنوب ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ مس شهر بابک ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰
۱۸ خلیج فارس ماهشهر ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱۰ ۰