رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ خیبر خرم آباد ۳۱ ۲۳ ۱ ۷ ۴۸ ۲۱ ۲۷ ۷۰
۲ فجرسپاسی ۳۱ ۲۰ ۷ ۴ ۴۵ ۱۴ ۳۱ ۶۷
۳ چادرملو اردکان ۳۰ ۱۹ ۶ ۵ ۴۲ ۲۰ ۲۲ ۶۳
۴ نفت مسجدسلیمان ۳۱ ۱۵ ۱۲ ۴ ۴۴ ۲۷ ۱۷ ۵۷
۵ سایپا ۳۱ ۱۲ ۹ ۱۰ ۳۱ ۲۵ ۶ ۴۵
۶ مس کرمان ۳۰ ۱۰ ۱۳ ۷ ۲۵ ۲۱ ۴ ۴۳
۷ آریو اسلامشهر ۳۱ ۱۰ ۱۲ ۹ ۲۵ ۲۴ ۱ ۴۲
۸ مس سونگون ۳۱ ۱۱ ۹ ۱۱ ۲۶ ۲۹ ۴۲
۹ پارس جنوبی جم ۳۱ ۱۱ ۹ ۱۱ ۳۲ ۳۷ ۴۲
۱۰ نفت وگاز گچساران ۳۱ ۹ ۱۲ ۱۰ ۳۰ ۲۳ ۷ ۳۹
۱۱ مس شهر بابک ۳۱ ۹ ۱۱ ۱۱ ۲۶ ۲۳ ۳ ۳۸
۱۲ استقلال آبی‌پوش ملاثانی ۳۱ ۹ ۱۲ ۱۰ ۲۳ ۲۷ ۳۶
۱۳ شهر راز شیراز ۳۱ ۸ ۱۰ ۱۳ ۲۱ ۲۹ ۳۴
۱۴ شهرداری آستارا ۳۱ ۸ ۶ ۱۷ ۱۸ ۳۵ -۱۷ ۳۰
۱۵ دریا بابل ۳۱ ۵ ۱۲ ۱۴ ۲۶ ۳۸ -۱۲ ۲۷
۱۶ داماش گیلان ۳۱ ۶ ۹ ۱۶ ۲۶ ۴۲ -۱۶ ۲۷
۱۷ شاهین بندر عامری ۳۱ ۶ ۸ ۱۷ ۲۰ ۴۷ -۲۷ ۲۶
۱۸ خوشه طلایی ۳۱ ۵ ۶ ۲۰ ۱۶ ۴۲ -۲۶ ۲۱