رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ نفت و گاز گچساران ۲۶ ۱۷ ۶ ۳ ۳۹ ۱۱ ۲۸ ۵۷
۲ داماش گیلان ۲۶ ۱۴ ۹ ۳ ۲۸ ۱۱ ۱۷ ۵۱
۳ شهدای رزکان کرج ۲۶ ۱۴ ۷ ۵ ۲۷ ۱۸ ۹ ۴۹
۴ شهرداری نوشهر ۲۶ ۱۲ ۶ ۸ ۲۷ ۱۶ ۱۱ ۴۲
۵ شهرداری ماهشهر ۲۶ ۱۱ ۸ ۷ ۲۵ ۱۶ ۹ ۴۱
۶ شهید قندی یزد ۲۶ ۱۱ ۶ ۹ ۲۷ ۲۳ ۴ ۳۹
۷ شهرداری بم ۲۶ ۹ ۹ ۸ ۲۱ ۱۷ ۴ ۳۶
۸ آریو اسلامشهر ۲۶ ۷ ۱۱ ۸ ۲۳ ۱۶ ۷ ۳۲
۹ شهدای بابلسر ۲۶ ۸ ۴ ۱۴ ۱۷ ۳۶ -۱۹ ۲۸
۱۰ نیروی زمینی تهران ۲۶ ۷ ۶ ۱۳ ۱۳ ۲۶ -۱۳ ۲۷
۱۱ شهرداری بندرعباس ۲۶ ۵ ۱۰ ۱۱ ۱۹ ۳۰ -۱۱ ۲۵
۱۲ شاهین تابان بوشهر ۲۶ ۶ ۶ ۱۴ ۱۴ ۳۴ -۲۰ ۲۴
۱۳ کیان سام بابل ۲۶ ۵ ۸ ۱۳ ۱۸ ۲۹ -۱۱ ۲۳
۱۴ مس نوین کرمان ۲۶ ۲ ۱۲ ۱۲ ۱۶ ۳۱ -۱۵ ۱۸