رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ داماش گیلان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آریو اسلامشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ مناطق نفت خیز جنوب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ مس نوین کرمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ نیروی زمینی تهران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ پیام توس خراسان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ شهدای رزکان کرج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ شهید قندی یزد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ شاهین بوشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ شهرداری بم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ شهرداری بندرعباس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ شهرداری نوشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ شهرداری ماهشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ شهدای بابلسر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰