لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

شاهین تابان بوشهر
۰ VS ۱
داماش گیلان
۲۶
شهید مهدوی بوشهر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸:۳۰

شهدای رزکان کرج
۳ VS ۱
کیان سام بابل
۲۶
انقلاب کرج ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸:۳۰

شهید قندی یزد
۰ VS ۳
نفت و گاز گچساران
۲۶
شهید نصیری یزد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸:۳۰

مس نوین کرمان
۱ VS ۱
شهرداری بندرعباس
۲۶
باهنر کرمان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸:۳۰

آریو اسلامشهر
۰ VS ۰
شهرداری نوشهر
۲۶
امام خمینی (ره) اسلامشهر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸:۳۰

شهدای بابلسر
۱ VS ۰
نیروی زمینی تهران
۲۶
شهید علیزاده بابلسر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸:۳۰

شهرداری ماهشهر
۱ VS ۱
شهرداری بم
۲۶
شهدا ماهشهر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸:۳۰