لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

داماش گیلان
VS
مس نوین کرمان
۱۴
سردار جنگل رشت ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

نیروی زمینی تهران
VS
شهرداری ماهشهر
۱۴
غدیر تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

شهرداری نوشهر
VS
کیان سام بابل
۱۴
شهدا نوشهر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

شهدای بابلسر
VS
شهدای رزکان کرج
۱۴
شهید علیزاده بابلسر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

شهرداری بم
VS
شهید قندی یزد
۱۴
فجر بم ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

شهرداری بندرعباس
VS
آریو اسلامشهر
۱۴
خلیج فارس بندرعباس ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

مناطق نفت خیز جنوب
VS
شاهین تابان بوشهر
۱۴
شهدای نفت گچساران ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰