لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

داماش گیلان
۱ VS ۱
مس نوین کرمان
۱۴
سردار جنگل رشت ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

نیروی زمینی تهران
۰ VS ۱
شهرداری ماهشهر
۱۴
غدیر تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

شهرداری نوشهر
۱ VS ۰
کیان سام بابل
۱۴
شهدا نوشهر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

شهدای بابلسر
۱ VS ۰
شهدای رزکان کرج
۱۴
شهید علیزاده بابلسر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

شهرداری بم
۱ VS ۰
شهید قندی یزد
۱۴
فجر بم ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

شهرداری بندرعباس
۱ VS ۱
آریو اسلامشهر
۱۴
خلیج فارس بندرعباس ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰

نفت و گاز گچساران
۵ VS ۰
شاهین تابان بوشهر
۱۴
شهدای نفت گچساران ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴:۰۰