لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

ستاره صدرا تبریز
۱ VS ۱
داماش گیلان
۹
شهرداری تبریز ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۷:۰۰

اتحاد فومن
۵ VS ۰
سردار بوکان
۹
آزادی فومن ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۷:۰۰

مقاومت آستارا
۰ VS ۳
دارایی تهران
۹
وحدت آستارا ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۷:۰۰

آوالان کامیاران
۲ VS ۳
پانیک تالش
۹
آزادی کامیاران ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۷:۳۰

علوی خرمدره زنجان
۰ VS ۳
آرتام تبریز
۹
دانشگاه ابهر زنجان ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۷:۳۰