لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

داماش گیلان
۴ VS ۲
ستاره صدرا تبریز
۱۸
سردار جنگل رشت ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۹:۴۵

دارایی تهران
۳ VS ۰
مقاومت آستارا
۱۸
۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۹:۴۵

پانیک تالش
۳ VS ۰
آوالان کامیاران
۱۸
پوریای ولی تالش ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۹:۴۵

آرتام تبریز
۷ VS ۴
علوی خرمدره زنجان
۱۸
شهرداری تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۹:۴۵

سردار بوکان
۱ VS ۱
اتحاد فومن
۱۸
شهید باکری ارومیه ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۹:۴۵