لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

علوی خرمدره زنجان
۰ VS ۱
داماش گیلان
۱۷
سردارآزادگان قزوین ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۹:۳۰

آوالان کامیاران
۱ VS ۱
دارایی تهران
۱۷
۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۹:۳۰

مقاومت آستارا
۳ VS ۰
سردار بوکان
۱۷
وحدت آستارا ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۹:۳۰

اتحاد فومن
۰ VS ۰
آرتام تبریز
۱۷
سردار جنگل رشت ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۹:۳۰

ستاره صدرا تبریز
۰ VS ۱
پانیک تالش
۱۷
شهرداری تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۹:۳۰