لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

پانیک تالش
VS
داماش گیلان
۱۶
پوریای ولی تالش ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۹:۰۰

دارایی تهران
۰ VS ۰
ستاره صدرا تبریز
۱۶
کارگران تهران ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۹:۰۰

اتحاد فومن
۰ VS ۳
علوی خرمدره زنجان
۱۶
سردار جنگل رشت ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۹:۰۰

آرتام تبریز
۲ VS ۱
مقاومت آستارا
۱۶
شهرداری تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۹:۰۰

سردار بوکان
۰ VS ۲
آوالان کامیاران
۱۶
شهید باکری ارومیه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۹:۰۰