لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

داماش گیلان
۲ VS ۱
مقاومت آستارا
۱۱
سردارجنگل رشت ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۷:۰۰

سردار بوکان
۰ VS ۰
علوی خرمدره زنجان
۱۱
خاتم الانبیا بوکان ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۷:۰۰

ستاره صدرا تبریز
۱ VS ۰
آوالان کامیاران
۱۱
شهرداری تبریز ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۷:۰۰

دارایی تهران
۱ VS ۰
آرتام تبریز
۱۱
شهید رهنما شهریار ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۷:۰۰

پانیک تالش
۱ VS ۱
اتحاد فومن
۱۱
پوریای ولی تالش ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۷:۰۰