لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

آلومینیوم اراک
۱ VS ۰
داماش گیلان
۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۰:۰۰

سپیدرود رشت
۰ VS ۱
فجر سپاسی
۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۰:۰۰

قشقایی شیراز
۰ VS ۰
ملوان انزلی
۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۰:۰۰

علم‌ و ادب تبریز
۰ VS ۳
مس کرمان
۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۰:۰۰

نیروی زمینی
۱ VS ۱
گل ریحان البرز
۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۰:۰۰

رایکا بابل
۳ VS ۰
آرمان گهر
۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۰:۰۰

مس رفسنجان
۱ VS ۱
بادران تهران
۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۰:۰۰

اس. خوزستان
۳ VS ۰
نود ارومیه
۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۰:۰۰

هوادار تهران
۲ VS ۰
خوشه طلایی
۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۰:۰۰

داماش گیلان
۲ VS ۱
قشقایی شیراز
۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۲۰:۰۰

بادران تهران
۱ VS ۰
سپیدرود رشت
۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۲۰:۰۰

ملوان انزلی
۰ VS ۱
رایکا بابل
۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۲۰:۰۰

مس کرمان
۰ VS ۱
آلومینیوم اراک
۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۲۰:۰۰

گل ریحان البرز
۵ VS ۰
علم‌ و ادب تبریز
۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۲۰:۰۰

فجر سپاسی
۴ VS ۱
نیروی زمینی
۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۲۰:۰۰

نود ارومیه
۰ VS ۱
مس رفسنجان
۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۲۰:۰۰

آرمان گهر
۰ VS ۰
هوادار تهران
۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۲۰:۰۰

خوشه طلایی
۲ VS ۰
اس. خوزستان
۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
۲۰:۰۰