رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ داماش گیلان ۱۲ ۵ ۷ ۰ ۱۱ ۶ ۵ ۲۲
۲ آریو اسلامشهر ۱۲ ۶ ۳ ۳ ۲۷ ۱۱ ۱۶ ۲۱
۳ وحدت آغشت البرز ۱۲ ۵ ۵ ۲ ۱۲ ۷ ۵ ۲۰
۴ ستارگان سرخ تهران ۱۲ ۵ ۴ ۳ ۱۷ ۱۰ ۷ ۱۹
۵ ستارگان سیمرغ البرز ۱۲ ۴ ۶ ۲ ۷ ۶ ۱ ۱۸
۶ پاس گیلان ۱۲ ۵ ۲ ۵ ۱۱ ۱۳ ۱۷
۷ سرخپوشان قم ۱۲ ۴ ۴ ۴ ۱۱ ۱۲ ۱۶
۸ آلومینیوم پارس ساوه ۱۲ ۳ ۶ ۳ ۹ ۸ ۱ ۱۵
۹ گرین کشاورز نهاوند ۱۲ ۵ ۰ ۷ ۱۵ ۱۷ ۱۵
۱۰ کاسپین فریدونکنار ۱۲ ۳ ۵ ۴ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۱ شهروند رامسر ۱۲ ۳ ۳ ۶ ۶ ۱۵ ۱۲
۱۲ پاراگ تهران ۱۲ ۳ ۳ ۶ ۸ ۱۸ -۱۰ ۱۲
۱۳ کیا پارس قزوین ۱۲ ۱ ۴ ۷ ۱۱ ۲۱ -۱۰ ۷